Przychodnia weterynaryjna

1. Cel działalności

Naszym najważniejszym zadaniem jest dbanie o zdrowiei dobre samopoczucie Państwa zwierząt.

Przychodnia IZAVET rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. Do dnia dzisiejszego dzięki motywacji i wytrwałości właściciela firma cieszy się doskonałą opinią, czego dowodem jest stale rosnąca liczba klientów. Doświadczenie załogi oraz troskliwe ( życzliwe) podejście do każdego pacjenta zyskało duże uznanie wśród klientów. Specyficzne poczucie humoru właściciela i swobodny sposób bycia pracowników tworzą przyjazną atmosferę w przychodni co przydaje się głównie w stresujących sytuacjach.

2. Wyposażenie

Powierzchnia użytkowa przychodni wynosi 150 m2, została ona podzielona na kilka pomieszczeń: poczekalnię, ambulatorium, w którym przyjmowani są nasi pacjenci, salę operacyjną, pracowanię diagnostyczną i obrazową ( RTG, USG, EKG) oraz laboratorium.

Sala operacyjna

Wyposażenie sali operacyjnej pozwala na bezpieczne przeprowadzanie zabiegów, nie rzadko ratujących życie pacjentów. Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów narkozy tj. znieczulenie infuzyjne z wykorzystaniem pompy strzykawkowej oraz wziewne, mamy możliwość doboru narkozy do pacjenta i minimalizację ryzyka jakie niesie ze sobą znieczulenie ogólne. Obecność kardiomonitora pozwala na dokładniejszą kontrolę śródoperacyjną. Posiadamy specjalistyczne narzędzia pomagające w skomplikowanych zabiegach, a autoklaw umożliwia zachowanie czystości chirurgicznej, która jest jednym z najistotniejszych elementów w chirurgii. W trakcie zarówno prostego jak i bardziej skomplikowanego zabiegu przy stole operacyjnym znajdują się chirurg, asystent, a także anestezjolog zajmujący się indukcją znieczulenia oraz opieką śródoperacyjną.

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej jest bardzo istotnym elementem w codziennej pracy naszych lekarzy, ponieważ często pozwala na postawienie trafnej i precyzyjnej diagnozy. Mamy do dyspozycji aparat rentgenowski umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG i oceny m.in. układu kostnego, obecności ciała obcego czy powiększenia sylwetki serca. Posiadamy także aparat USG (obrazujący)umożliwiający ocenę (pracę) narządów w czasie rzeczywistym. Pracownia wyposażona jest także w Elektrokardiograf pomocny w ocenie pracy serca.

Laboratorium

Wyniki badań laboratoryjnych są bardzo często uzupełnieniem przeprowadzanej diagnostyki. Umożliwia ono zbadanie pobranej od pacjenta krwi , wykonanie badań morfologicznych (18 parametrów) i biochemicznych. Wykonujemy także badanie moczu zarówno komputerowe jak i mikroskopowe osadu. W laboratorium przychodni możliwe jest badanie cytologiczne pobranego materiału, a także śródoperacyjna ocena wycinków pochodzących ze zmian. Pobieramy wymazy i popłuczyny, następnie wykonujemy badanie bakteriologiczne, mykologiczne oraz antybiogram.

W naszej przychodni istnieje możliwość leczenia stacjonarnego, a w nagłych przypadkach udzielamy pomocy przez całą dobę.

Formularz kontaktowy

Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie